Transportowe systemy telematyczne, czyli czujniki na drodze do… bezpieczeństwa

Transportowe systemy telemetryczne wpływają na komfort podróży, zwiększają efektywność systemu transportowego oraz pomagają chronić środowisko. Dzięki nim drogowcy oraz cała branża TSL otrzymują informacje o charakterze  przed- i poinwestycyjnym, dane do zasilania modelami ruchu oraz bazę informatyczną do efektywniejszego zarządzania dostępnymi zasobami.

Dzięki inteligentnej architekturze różnych czujników i specjalistycznego oprogramowania systemy telematyczne gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych i rozproszonych danych dotyczących ruchu kołowego/kolejowego, które mogą tworzyć multimodalną platformę zarządzania ruchem.

W przypadku branży TSL, a w szczególności firm z branży transportowej, telematyka będzie szczególnie użyteczna przy:

  • wyznaczaniu i optymalizacji tras przejazdu,
  • uwzględnianiu tymczasowych oraz stałych ograniczeń w ruchu,
  • uwzględnianiu opłat drogowych i zestawienia całości kosztów transportu,
  • możliwości koordynacji pracy kierowców,
  • lokalizacji obiektów statycznych wraz z ich prezentacją na mapie,
  • wybieraniu korytarza dla ruchu pojazdów
  • informowaniu o alertach związanych z pracą samochodów,
  • informowaniu o nadchodzącym czasie lub o przekroczeniu terminów przeglądów (technicznych/rejestracyjnych) i napraw,
  • monitorowaniu zużycia paliw/energii,
  • skutecznej komunikacji na linii dyspozytor (baza)-kierowca.

Nie inaczej jest w przypadku kolei. Konwencjonalne sygnalizatory oraz znaki ustawione przy torach stają się powoli reliktem przeszłości. Na zmodernizowanych trasach Europy (również w Polsce) już pojawiły charakterystyczne kolorowe skrzynki mocowane bezpośrednio pomiędzy szynami, które zapewniają komunikację za pośrednictwem cyfrowych sieci komórkowych GSM-R.

GSM-R, czyli dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej, jest jednym z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ERTMS. W skrócie mówiąc, jest to rozwiązanie, które zapewnia m.in. łączność głosową między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami czy obsługą techniczną.

Drugim kluczowym elementem systemu ERTMS jest system ETCS, który umożliwia ciągłą kontrolę pracy maszynisty, reagując w przypadku zignorowania komunikatów i ostrzeżeń, zwiększając bezpieczeństwo ruchu na torach oraz poprawiając komfort podróżowania.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *