Wojciech Szubert członkiem Społecznej Rady Programowej

wojciech szubert

Wojciech Szubert – prezes Gran Holding odebrał od Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM nominację do Społecznej Rady Programowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Społeczna Rada Programowa organ doradczy pomaga władzom Uczelni w realizacji programów studiów, aby odzwierciedlały one potrzeby potencjalnych pracodawców, poprzez uzupełnienia planu studiów o zajęcia umożliwiające poszerzenie szczególnie umiejętności praktycznych.

Gran Holding sponsorem projektu Iran Śladami Polskich Uchodźców

Projekt wyprawy „Iran. Śladami Polskich Uchodźców” ma na celu dotarcie do miejsc i ludzi związanych z polskimi uchodźcami, którzy przybyli w 1942 r. do Iranu. Byli oni ewakuowani z „nieludzkiej ziemi” Związku Sowieckiego wraz z Armią Andersa. Spośród tych 116 tysięcy, którzy dotarli do Iranu, blisko 80 tysięcy było żołnierzami, 43 tysięcy cywilami, w tym 20 tysięcy dzieci. Ludzie ci zostawili po sobie ślady jak i wiele historii do których organizatorzy zamierzają dotrzeć.

Wojciech Szubert reprezentujący Gran Holding, zaangażowany w inicjatywy międzynarodowego biznesu, prywatnie obywatel świata, wizjoner, pasjonat podróży i motoryzacji, od samego początku wspiera inicjatywę organizatorów wyprawy:

„Takie projekty pozwalają promować dialog międzykulturowy i międzycywilizacyjny. Inicjatywa organizatorów docelowo posłuży wielu pokoleniom. Zebrana dokumentacja fotograficzna i filmowa, wywiady, wspomnienia i opowieści osób, które pielęgnują pamięć o polskich uchodźcach przełoży się na cykl wykładów i warsztatów organizowanych w szkołach i na uniwersytetach. Osobiście wspieram ten projekt, ponieważ jest żywym przykładem zaangażowania i pomocy ludziom w trudnych momentach historycznych.”

Gran Holding reprezentowany przez Wojciecha Szuberta, prowadzi negocjacje w sprawach nawiązania długofalowej współpracy gospodarczej z Iranem, dlatego też jedno z założeń sponsorowanej wyprawy – pokazanie współczesnego Iranu jako kraju o dużym potencjale, jest spójne z polityką holdingu.

gran holding wojciech szubert

wojciech szubert gran holding

gran holding wojciech szubert