Są pieniądze na inwestowanie w gospodarkę UE

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych zawiera pokaźne środki mające na celu wspieranie spójności gospodarczej i społecznej, a także zmniejszanie różnic w dochodach, majątku i szansach oraz przyczynianie się do wzrostu gospodarczego we wszystkich państwach należących do UE. Komisja europejska zachęca do korzystania z trwającej perspektywy finansowej…

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych składa się z pięciu głównych funduszy, które wspólnie realizują zadania na rzecz rozwoju wszystkich państw członkowskich UE. Są nimi: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Wszystkie wymienione wyżej fundusze dysponują budżetem na lata 2014–2020 w wysokości 454 mld EUR, który można przeznaczyć na: badania, edukację, rozwój i innowacje, wsparcie dla mniejszych przedsiębiorstw, gospodarkę niskoemisyjną oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.

Warto podkreślić, że każdy projekt, który przyczynia się do wzrostu gospodarczego UE, tworzy nowe miejsca pracy, jest zgodny z priorytetami UE oraz jest potencjalnie rentowny  może zostać pozytywnie zaopiniowany do finansowania z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i z funduszy strukturalnych.

Do grudnia 2016 roku w Polsce w ramach EFIS dla projektów inwestycyjnych zakwalifikowano 13 projektów, których szacowna łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi niemal 15 mld zł, a wsparcie EFIS ok. 5,7 mld zł. W ramach wsparcia EFIS dla MŚP i spółek średniej kapitalizacji, całkowita wartość preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców wyniosła pod koniec III kwartału 2016 roku kwotę 463 mln z dostępnej puli 2,1 mld zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *