W inteligentnym mieście żyje się lepiej!

Dziś truizmem już jest stwierdzenie, że w inteligentnym mieście żyje się lepiej wszystkim. Dziś można zapytać: „Kiedy rozwiązania SMART będą dostępne tuż obok mnie…?”, a może raczej: „Które rozwiązania są już SMART”?

Zacznijmy od podstaw… Internet rzeczy (ang. Internet of Things, IoT) bazuje na trzech pojęciach: zawsze (anytime), wszędzie (anyplace), z wszystkim (anything). Pojęcie to zakłada, że w sieć można połączyć niemal wszystkie rodzaje urządzeń, które będą dostarczać użytkownikom niezliczoną ilość nowych możliwości.

W skrócie można napisać: rozwiązania SMART pomagają i ułatwiają codzienne życie. Dzięki nim samorządy zwiększają swoją wydajność, a przedsiębiorcy oszczędzają więcej środków, które mogą spożytkować na dalsze inwestycje.

Wyścig Inteligentnych Miast już się rozpoczął. Z jakich rozwiązań SMART już korzystamy w polskich miastach? Najczęściej są nimi:

– ogólnodostępne strefy WIFI,
– zintegrowane systemy monitoringu,
– inteligentne liczniki energii,
– miejskie wypożyczalnie rowerów,
– strefy park and ride,

– ITS (Inteligentny System Transportowy),

– efektywne zarządzanie zasobami komunalnymi i ich inteligentne pomiary (tzw. Smart Metering),

– system informacji miejskiej,

– usprawnienie działań w sektorze zdrowia (szpital w smartfonie: monitoring karetek, szybszy czas dojazdu do pacjentów).

Co ciekawe, już w 2016 roku IoT stał się największym rynkiem branży IT wartym ponad 200 miliardów dolarów, generując dziesiątki tysięcy eksabajtów danych. Szacuje się, że do 2020 roku rynek IoT w Europie Centralnej i Wschodniej będzie wart ponad 24 mld dolarów, a więcej niż połowa ruchu w sieci będzie pochodzić nie z komputerów, tabletów czy smartfonów, ale z czujników i urządzeń, na bazie których będą budowane inteligentne rozwiązania.

Zakłada się, że wśród zastosowań najbardziej popularnych w naszej części Europy znajdą się: handel, digital signane, monitoring przesyłek, procesy produkcyjne, smart grid (energetyka), inteligentne systemy transportowe, śledzenie i zabezpieczanie pojazdów, smart home, smart grid (gaz), budynki inteligentne, connected vehicles oraz personal wellness.

Zaletą wdrożenia rozwiązań IoT jest fakt, że nie wymagają one własnych zasobów oraz specjalnej infrastruktury IT, gdyż funkcjonują w oparciu o dane pochodzące z chmur obliczeniowych i systemów subskrypcyjnych.

Wyzwaniami związanymi z IoT są natomiast: rozproszone wdrożenia, niejednorodny poziom gotowości technologicznej, zagadnienia bezpieczeństwa, brak tzw. dobrych praktyk, zmiany organizacyjne, brak ram prawnych.

 

8 wymiarów kultury, które trzeba brać pod uwagę, planując biznes z Chińczykami

Kulturę można zdefiniować, jako ogół materialnych i niematerialnych wytworów człowieka i wszystko to, co nie powstało na drodze naturalnej, ale jest rezultatem działania ludzi.  Kultury różnią się od innych swoistymi rozwiązaniami, które mają wpływ na zachowanie w konkretnych sytuacjach – również biznesowych.

Do kultury wchodzą te zachowania, które stały się społecznym nawykiem, które odznaczają się regularnością właściwą dla licznych członków określonej grupy czy kategorii społecznej. Głównym źródłem tej regularności jest proces uczenia się (socjalizacji). Kultura ma charakter adaptacyjny, zmienia się w zależności od działających na nią czynników endogennych i egzogennych, a poprzez swój porządek, nadaje znaczenia zachodzącym w niej zjawiskom społecznym.

Kultura a biznes

Kultura determinuje zachowania biznesowe. Do elementów kulturowych, które mają istotne znaczenie dla efektywnej komunikacji można zaliczyć:

 • stosunek do zasad etycznych, prawnych i wynikających ze zobowiązań międzyludzkich (uniwersalizm a partykularyzm),
  • stosunek do jednostki i grupy (indywidualizm a kolektywizm),
  • sposób zachowania (powściągliwość a emocjonalność),
  • sposób postrzegania świata (wycinkowość a całościowość),
  • sposób wyznaczania statusu społecznego (osiąganie a przypisywanie),
  • stosunek do czasu (sekwencyjność a synchroniczność, horyzont czasowy),
  • stosunek do otoczenia (wewnątrzsterowność a zewnątrzsterowność),
 • stosunek do płci (gender, czyli stopień, w jakim społeczeństwo określa społeczną rolę dla danej płci).

Zrozumienie elementów kultury społeczeństwa, z przedstawicielami której prowadzimy/ będziemy prowadzić rozmowy, jest niezbędne do przewidywania typowych dla tej kultury zachowań – co jest wynikiem oddziaływania kultury właśnie jako wzoru spostrzegania rzeczywistości i konkretnego zachowania.

Cennych wskazówek na temat specyfiki kulturowej poszczególnych krajów azjatyckich dostarczają wyniki badań Ch. Hampdena-Turnera i A. Trompenaarsa oraz G. Hofstede. Wiele praktycznych porad dla biznesmenów i menedżerów mających kontakty m.in. z Azjatami sformułował R. Gesteland, który wyróżnił takie typy kultur, jak: protransakcyjne i propartnerskie, – ceremonialne i nieceremonialne, – monochromiczne i polichromiczne, – ekspresyjne i powściągliwe.

Na początek warto zapamiętać, różnicę w postrzeganiu czasu… „Dla kultury zachodu: „czas to pieniądz” – inaczej niż dla Chińczyków, którzy zdecydowanie rozdzielają obydwa: „czas to czas” a „pieniądze to pieniądze”. Drugą zasadą jest nauczenie się cierpliwości. Wytrzymałość i zrozumienie wartości ciszy to konieczne atrybuty prowadzenia biznesu (a w szczególności negocjacji) na terenie Chin…

Poznaj 5 afrykańskich krajów, w których można zrobić dobry biznes

Afryka jest postrzegana obecnie jako najbardziej chłonny rynek dzięki swojej otwartości, który daje szanse na wysokie stopy zwrotu z inwestycji. Najważniejszym argumentem „za” jest fakt, że wiele państw tego obszaru wykazuje nienasycenie rynkowe oraz stosunkowo niewielką liczbę podmiotów konkurencyjnych. Zatem, kto ma szansę…?

Algieria

W strukturze eksportu do Algierii w 2015 r. największymi grupami towarowymi były: produkty pochodzenia roślinnego (gł. pszenica, jabłka); produkty pochodzenia zwierzęcego (gł. mleko w proszku, sery i twarogi); produkty przemysłu chemicznego (nawozy azotowe, gazy szlachetne, leki, kwas siarkowy, odczynniki); urządzenia mechaniczne i elektryczne (nośniki do zapisu dźwięku, urz. dźwigowe, wały napędowe, łożyska, silniki, turbiny, maszyny budowlane, kable, przewody); gotowe artykuły spożywcze (gł. wyroby tytoniowe, produkty zbożowe, wyroby czekoladowe); środki transportu (samochody ciężarowe i osobowe, części zamienne); produkty mineralne (koks i półkoks).

Republika Południowej Afryki

Polska i RPA wyznaczyły sobie – w ramach umowy – konkretne sektory współpracy handlowej. Są nimi: górnictwo i poszukiwanie surowców mineralnych (wzbogacanie węgla i maszyny górnicze); przemysł spożywczy i przetwórstwa rolno-spożywczego; energetyka; budownictwo, (roboty publiczne, technologie, materiały budowlane i wykończeniowe, renowacja zabytków, rozwój bazy turystyczno-hotelowej); transport i infrastruktura (transport morski, transport publiczny – miejski); przemysł (stoczniowy, budowa maszyn); rolnictwo i przetwórstwo żywności; technologie informacyjno-komunikacyjne; logistyka (rozbudowa infrastruktury transportowej związanej z transportem morskim i lotniczym); hutnictwo i wzbogacanie minerałów.

Nigeria

Nigeria jest drugim po RPA partnerem gospodarczym Polski w Afryce i pierwszym partnerem w Afryce Zachodniej. Do Nigerii najwięcej eksportuje się z Polski: urządzeń mechanicznych i elektrycznych; drewna i wyroby drewnianych; produkty mineralne; produkty przemysłu chemicznego. Dodatkowo rynkiem nigeryjskim powinny zainteresować się firmy przemysłu: wydobywczego, energetycznego i teleinformatycznego – w związki z projektami związanymi z budową kopalń węgla kamiennego i elektrowni węglowych, linii energetycznych, remontów istniejących elektrowni oraz wykorzystania biomasy i biopaliw.

Kenia

Według danych Ministerstwa Rozwoju obroty handlowe Polski z Kenią wyniosły w 2015 roku blisko 110 mln dolarów. Polska do Kenii eksportuje przede wszystkim materiały i wyroby włókiennicze (zwłaszcza odzież używaną); zboża; pojazdy (ciągniki drogowe); urządzenia mechaniczne i elektryczne; produkty przemysłu chemicznego; produkty farmaceutyczne; papier i tektura/artykuły z masy papierniczej.

Potencjalne możliwości zbytu na rynku kenijskim dotyczą inwestorów/producentów: ciągników, maszyn rolniczych i samolotów rolniczych, sprzętu elektrycznego i energetycznego, maszyn drogowych i budowlanych, urządzeń i sprzętu medycznego, materiałów budowlanych, artykułów spożywczych, sprzętu rybackiego, wyrobów ze szkła i ceramiki.

Mozambik

Wartość wymiany handlowej między Polską a Mozambikiem w 2015 roku wyniósł blisko 72 mln USD, co warto podkreślić eksport z Polski do Mozambiku wzrósł o 142%. Największymi grupami towarowymi eksportowanymi do Mozambiku były: produkty zbożowe; elektrody węglowe; odzież używana; zespoły prądotwórcze. Sektorami, które szczególnie powinny zainteresować się współpracą z Mozambikiem powinni być inwestorzy z branż: turystyka, rolnictwo, rybołówstwo, przemysły: tekstylny, metalurgiczny, energetyczny; zasoby naturalne oraz inwestycje infrastrukturalne. Mozambik jest również atrakcyjnym kierunkiem eksportu – w szczególności duże zapotrzebowanie tamtejszy rynek wykazuje na: maszyny i samochody, materiały budowlane, meble, farmaceutyki i wyroby medyczne, odzież, napoje oraz paliwa.

Różnice kulturowe są wyzwaniem dla biznesu

Z roku na rok rośnie liczba przedsiębiorstw inwestujących w biznes za polską granicą. Swego rodzaju wyzwaniem są kwestie różnic kulturowych, które w kontekście powodzenia biznesu mają ogromne znaczenie. 

W przypadku marketingu międzynarodowego otocznie społeczno-kulturowe tworzy zarówno bariery, jak i szanse rozwoju; zrozumienie lokalnych zwyczajów, obyczajów i języka zyskuje na znaczeniu nie tylko w kontekście nawiązywania relacji biznesowych, ale również w konkretnych działaniach marketingowych.

Niewystarczająca wiedza o kulturze rynku, na którym firma chce podjąć działania, może być przyczyną mylnej interpretacji intencji partnerów biznesowych, opracowania błędnej strategii czy programów marketingowych, w efekcie czego przedsiębiorstwo nie będzie w stanie zrealizować założonych celów.

Co można zrobić, aby skutecznie prowadzić działania na nowych (kulturowo) dla nas rynkach?

1. Warto pamiętać, że wiedza o ludziach i kulturze to taka sama kompetencja jak znajomość modeli biznesowych czy strategii marketingowych ekspansji – dotyczy to tak podstawowej wiedzy o prowadzeniu biznesu w danym kraju, ale również o specyficznych niuansach jak np. komunikacja niewerbalna.

2. Dobrze jest pozyskać doświadczoną kadrę do współpracy w lokalnym biurze, która będzie znać tajniki prowadzenia biznesu na swoim terenie, ale również wykaże się również i zdolnością do operacyjnego działania oraz będzie dysponować pokaźną siecią kontaktów biznesowych.

3. Wydaje się, że najważniejszym obecnie czynnikiem sukcesu jest posiadanie dobrego partnera na nowym rynku, niezależnie od tego, czy myślimy o Europie, Azji czy Ameryce. Lokalny przedsiębiorca jest w stanie o wiele lepiej zrozumieć i uwzględniać wszystkie elementy mające wpływ na prowadzenie biznesu.

W krajach arabskich rola partnera jest niezwykle ważna, ponieważ korzystniej taka firma jest postrzegana, i co więcej tylko firma-partner potrafi efektywnie działać w odmiennych warunkach formalnoprawnych, kulturowych, obyczajowych i mentalnościowych.

W Chinach mówi się, że: „interesy robi się z przyjaciółmi”. Zatem dobrze byłoby, gdyby konkretnego partnera biznesowego przyjezdny przedsiębiorca poznał w odpowiedni sposób, tj.  żeby został przedstawiony przez „kogoś ważnego”  – „W Chinach nie pyta się, kim jesteś, ale kogo znasz”.

4. Ze strony firmy warto zadbać o przygotowanie odpowiedniego menedżera/zespołu ludzi, którzy będą cechować się – poza dużym doświadczeniem i wiedzą biznesową – odpowiednim profilem osobowościowym, który/którzy będą reprezentować sobą postawę skromności, szacunku i pełnego zaangażowania w projekt.

 

SMART Dom – przyszłość już jest teraźniejszością

Rozwój technologii SMART sprawił, że wszystko to, czym się otaczamy na co dzień może być jeszcze bardziej użyteczne i jeszcze wygodniejsze w eksploatacji. Zintegrowanie z innymi urządzeniami sprawia, że dom sam może przygotować się na nasz powrót np. po pracy.

Lubię wracać do domu. Wtedy wszystko wydaje się lepsze. Lubię powroty nie tylko dlatego, że czeka na mnie rodzina + pies, ale również dlatego, że przyjemnie jest móc (prawie) nic nie robić, bo dom robi wszystko za ciebie.

Prawdopodobnie jedziesz samochodem. Z pewnością korzystasz z nawigacji GPS. System automatycznego parkowania czy asystent parkowania pomaga ci idealnie zaparkować. Wychodzisz z samochodu. Przez 30 sekund samochód jeszcze będzie mieć zapalone światła – wiesz dlaczego…

Pomyśl o dozorze Twojego królestwa. Pomyśl o warunkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych, takich jak: wykrywanie obecności płynów w budynku/pomieszczeniach, dymu, CO2, zagrożeń instalacji, dozór delikatnych materiałów, poziom aktualnej temperatury, natężenie oświetlenia, inteligentne nawadnianie w ogrodzie, termostaty uczące się użytkowników. Dobrze jest mieć wszystko pod kontrolą.

Wiem, że dbasz o swoje bezpieczeństwo. Monitoring posesji (ogrodzenia, okien, drzwi), czujniki ruchu z pewnością dodają więcej komfortu.

A teraz zrelaksuj się. Odpowiednio wcześniej zaprogramowana lodówka poinformuje cię o swojej zawartości, przydatności produktów do spożycia, konieczności uzupełnienia. Zdalnie uruchamiana pralka włączy się wtedy, kiedy będziesz chcieć (np. korzystając z oszczędniejszej taryfy nocnej). Kuchenka sama podgrzeje Ci obiad. A dzięki połączeniu z panelem kontroli mediów będziesz sterować żarówkami, termostatami i klimatyzacją z poziomu wygodnej kanapy.

Masz ochotę na trochę muzyki? Wspaniale. Z poziomu smartfona/tabletu będziesz mieć nad nią pełną kontrolę – bezprzewodowo. Możesz odtwarzać różne utwory w różnych pomieszczeniach lub ten sam wszędzie, gdzie tylko zechcesz. Cała muzyka świata dostępna jest strumieniowo – i tu, i tu.

Czas się zdrzemnąć. Muszę tylko kliknąć w APPkę.

Internet rzeczy – czyli co?

Termin „Internet rzeczy” oznacza pewien ekosystem, w którym przedmioty dostępne wokół nas dzięki wyposażeniu w odpowiednie sensory komunikują się między sobą, za pośrednictwem człowieka lub bez jego udziału.

Efektem tego procesu jest przede wszystkim automatyzacja czynności wykonywanych przez przedmioty, co ma oczywisty wpływ na… wszystko – czas, wygodę, koszty, produktywność, bezpieczeństwo, budowanie relacji etc.

Skala możliwości implementacji rozwiązań IoT jest wręcz nieograniczona, a wszystko zaczęło się zupełnie niewinnie… Otóż już w 1982 roku pewna maszyna vedingowa informowała właściciela o stanie magazynowym oraz temperaturze nowo załadowanych opakowań z colą. Dziś najczęściej mówimy o inteligentnych urządzeniach domowych, automatyce budynkowej, rozwoju inteligentnych miast, systemach obronnych, rozwiązaniach pomiarowych i innych przedmiotach, które w przedrostku zawierają słowo SMART…

Przyszłość IoT można – bez przesady – określić zdaniem: „Never ending story”.

Przykładowe zastosowania IoT

Internet Rzeczy redefiniuje strategię marek, kreując ogromne szanse w biznesie, wpływając m.in. na proces projektowania innowacji, produkcję, środowisko, gospodarkę wodną, przemysł, transport, energetykę, zdrowie/życie, budynki, ale również marketing, zarządzanie zasobami ludzkimi, obsługę klienta itd.

w przemyśle

Wyposażenie maszyn w urządzenia pomiarowe może pomóc np. przewidywać wystąpienie awarii, identyfikować zawczasu nieprawidłowości lub chociażby informować o nieoptymalnym użyciu.

w telekomunikacji

Skorzystanie z IoT obniży koszty implementacji nowych rozwiązań dzięki optymalizacji wykorzystania dostępnej infrastruktury.

w marketingu

Dzięki analizom możliwe jest przetwarzanie (mega-, giga-, tera-) bitów informacji o klientach, co przyczynia się do poprawy prowadzonych procesów biznesowych, w tym do realizowania bardziej efektywnych kampanii marketingowych.

w obsłudze klienta

Przygotowanie atrakcyjnej oferty nie będzie problemem ze względu na możliwość maksymalnej customizacji, co będzie efektem przetworzenia wszelkiej dostępnej wiedzy o konkretnym konsumencie.

Quo vadis IoT?

Gartner przewiduje, że w 2020 roku będzie ponad 25 mld urządzeń podłączonych do sieci (m.in. WI-FI, bluetooth, NFC, Z-Wave). Według estymacji McKinsey Global Institute minimalna wartość rynku IoT w 2025 roku będzie wynosić około 4 bilionów dolarów; według innych prognoz może to być nawet 11 bilionów.

Handel zagraniczny 2015 w ujęciu syntetycznym

W 2015 roku odnotowano korzystne wyniki bilansu handlu zagranicznego, co było skutkiem nałożenia się kilku pozytywnych czynników, takich jak: spadająca ceny ropy naftowej, obniżenie wartości złotego wobec dolara oraz poprawa koniunktury na zagranicznych rynkach. W skrócie przedstawiamy kilka ciekawych wartości liczbowych mających znaczenie biznesowe… 

1. Wartość eksportu przewyższyła poziom importu. W 2015 roku eksport towarów z Polski zwiększył się o 8,3% (do 178,7 mld EUR), a import o 5,2%, do 175 mld EUR. Oznacza to bardzo charakteryzował się bardzo korzystne wyniki handlu zagranicznego.

2. Poprawa koniunktury na rynkach unijnych. Odnotowano wzrost PKB UE do 2%. Głównym motorem wzrostu gospodarczego unijnych gospodarek była prywatna konsumpcja, wspierana niewielką poprawą na rynku pracy oraz zwiększeniem realnych dochodów przypadających na pojedyncze unijne gospodarstwo domowe.

3. Poprawa koniunktury w państwach należących do strefy euro. Kraje należące do strefy euro rozwijały się w tempie 1,7%, czyli najszybszym od 2010 roku. Decydującym czynnikiem wpływającym na wzrost był wewnętrzny popyt oraz eksport netto.

4. Ponad 85% polskiego eksportu stanowiły transakcje zawierane z krajami rozwiniętymi. Wartość transakcji wyniosła około 640 mld złotych.

5. Pozytywnie kształtowały się obroty handlowe z rynkami rozwiniętymi gospodarczo. Eksport zwiększył się o 10,4%. Szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do Unii Europejskiej (wartość 421 mln). Produkty z Polski eksportowane są do Austrii, Belgii, Cypru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Słowenii oraz do Włoch.

6. Niemcy jako największy partner handlowy. Co czwarty polski produkt wysyłany za granicę trafia do naszego zachodniego sąsiada. Patrząc w drugą stronę – 22,9% importu pochodzi z Niemiec.

7. Wartość eksportu do krajów rozwijających się wzrosła o 12,6% w stosunku do 2014r.

8. Zwiększenie eksportu na wybrane pozaunijne rynki rozwinięte. Odnotowano wzrost eksportu do Kanady, USA oraz Szwajcarii.

9. Zwiększenie eksportu na niektóre/ dobrze rokujące rynki. Zwiększył się eksport do Egiptu, Meksyku, Singapuru, Turcji oraz Chin.

10. Wzrost sprzedaży we wszystkich grupach produktowych poza mineralnymi. Najszybszy wzrost eksportu zanotowano w przypadku wyrobów przemysłu lekkiego, przemysłu drzewno-papierniczego, wyrobów elektromaszynowych jak również artykułów rolno spożywczych.