O nas

Gran Holding – idea „Smart Life” i najnowsze rozwiązania we współpracy handlowej

Możliwość nawiązywania i rozbudowywania długotrwałych relacji handlowych oraz podejmowanie transakcji na rynkach o największym potencjale zbytu to cel wielu przedsiębiorców.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość, nowe technologie i ciągły rozwój w dziedzinie handlu  sprawiają, że nie każda firma jest w stanie osiągnąć to wszystko samodzielnie.

Z myślą o takich podmiotach i osobach powstał Gran Holding – organizacja, która kieruje swoje działania szczególnie do firm, produktów i rozwiązań związanych z nowymi technologiami i szeroko pojmowaną innowacją.

Działania Gran Holding skupiają się na projektach, do których mogą wnieść wartość dodaną w postaci kapitału, fachowej wiedzy oraz znajomości lokalnych rynków.  Liczne magazyny,  rozbudowana sieć logistyczna oraz informacja handlowa umożliwiają Partnerom i Klientom Gran Holding nawiązywanie korzystnych i długoterminowych relacji handlowych.

Dzięki dostępowi i umiejętności analizowania planów wzrostu i globalnej strategii handlowej, organizacja wzmacnia swoją pozycję na rynku europejskim i konsekwentnie wchodzi na kolejne rynki międzynarodowe.

Źródłem stabilnego wzrostu są również innowacyjne produkty, sposób postępowania – strategie sprzedażowe i zakupowe oraz wdrażane rozwiązania systemowe.

Gran Holding to gwarancja zbudowania wysokiej wartości marki bądź firmy, a kluczem do sukcesu jest przemyślana koncepcja biznesowa, efektywny dobór narzędzi, ewaluacja działań oraz skuteczne zarządzanie projektami.

Fundamentem działalności jest idea „Smart Life”, w myśl której partnerzy handlowi zwracają uwagę na to, aby dzięki ich profesjonalnemu wsparciu ludzie żyli zdrowiej, bardziej świadomie, ekologicznie i na korzystniejszych warunkach pracy.

Nowatorskie rozwiązania techniczne opracowane i promowane przez Gran Holding, sprawiają, że społeczne doświadczanie rzeczywistości staje się bardziej komfortowe, bezpieczniejsze i ekonomiczne.  Na takiej podstawie z kolei swoją przyszłość budują kolejne społeczności- nie tylko biznesowe, ale i prywatne. Zadaniem Gran Holding jest  wspieranie ich rozwoju.

Innowacyjne podejście i sama idea „Smart Life” nakierowana jest na propagowanie myślenia i działania bardziej świadomego, efektywnego, z poszanowaniem praw ekologii. Aby to osiągnąć potrzebna jest umiejętność połączenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych z ważnymi społecznymi wartościami.

Gran Holding wspiera wszystkie inicjatywy, które pozwalają osiągnąć powyższy cel. Idee, które są im bliskie to także Internet of Things , Smart Grid,Smart Metering, Internet Ludzi, Internet Usług czy Internet Danych.

Ponadto członkowie organizacji dążą do integracji podmiotów takich jak np. władze administracyjne, przedsiębiorcy oraz zwykli ludzie o ciekawych pomysłach.

Dzięki takim połączeniom i ideologicznej burzy mózgów wszystkim żyje się naprawdę lepiej, a każda strona czerpie zyski. Samorządy mogą pochwalić się pionierskimi rozwiązaniami, rozwijają się także firmy, start-upy, które wzmacniają swój biznes.

Gran Holding to odważna  nowoczesność z poszanowaniem najważniejszych wartości społecznych oraz  inspiracja do działania i rozwoju dla każdego kto chce mieć swój udział w budowaniu SMART świata.