Handel zagraniczny 2015 w ujęciu syntetycznym

W 2015 roku odnotowano korzystne wyniki bilansu handlu zagranicznego, co było skutkiem nałożenia się kilku pozytywnych czynników, takich jak: spadająca ceny ropy naftowej, obniżenie wartości złotego wobec dolara oraz poprawa koniunktury na zagranicznych rynkach. W skrócie przedstawiamy kilka ciekawych wartości liczbowych mających znaczenie biznesowe… 

1. Wartość eksportu przewyższyła poziom importu. W 2015 roku eksport towarów z Polski zwiększył się o 8,3% (do 178,7 mld EUR), a import o 5,2%, do 175 mld EUR. Oznacza to bardzo charakteryzował się bardzo korzystne wyniki handlu zagranicznego.

2. Poprawa koniunktury na rynkach unijnych. Odnotowano wzrost PKB UE do 2%. Głównym motorem wzrostu gospodarczego unijnych gospodarek była prywatna konsumpcja, wspierana niewielką poprawą na rynku pracy oraz zwiększeniem realnych dochodów przypadających na pojedyncze unijne gospodarstwo domowe.

3. Poprawa koniunktury w państwach należących do strefy euro. Kraje należące do strefy euro rozwijały się w tempie 1,7%, czyli najszybszym od 2010 roku. Decydującym czynnikiem wpływającym na wzrost był wewnętrzny popyt oraz eksport netto.

4. Ponad 85% polskiego eksportu stanowiły transakcje zawierane z krajami rozwiniętymi. Wartość transakcji wyniosła około 640 mld złotych.

5. Pozytywnie kształtowały się obroty handlowe z rynkami rozwiniętymi gospodarczo. Eksport zwiększył się o 10,4%. Szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do Unii Europejskiej (wartość 421 mln). Produkty z Polski eksportowane są do Austrii, Belgii, Cypru, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Słowacji, Słowenii oraz do Włoch.

6. Niemcy jako największy partner handlowy. Co czwarty polski produkt wysyłany za granicę trafia do naszego zachodniego sąsiada. Patrząc w drugą stronę – 22,9% importu pochodzi z Niemiec.

7. Wartość eksportu do krajów rozwijających się wzrosła o 12,6% w stosunku do 2014r.

8. Zwiększenie eksportu na wybrane pozaunijne rynki rozwinięte. Odnotowano wzrost eksportu do Kanady, USA oraz Szwajcarii.

9. Zwiększenie eksportu na niektóre/ dobrze rokujące rynki. Zwiększył się eksport do Egiptu, Meksyku, Singapuru, Turcji oraz Chin.

10. Wzrost sprzedaży we wszystkich grupach produktowych poza mineralnymi. Najszybszy wzrost eksportu zanotowano w przypadku wyrobów przemysłu lekkiego, przemysłu drzewno-papierniczego, wyrobów elektromaszynowych jak również artykułów rolno spożywczych.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *