Polski eksport – jesteśmy na plusie!

wojciech-szubert-gran-holding

Według najnowszych danych GUS, wartość polskiego eksportu w trzech pierwszych kwartałach  2017 roku osiągnęła 149,63 mld euro. To prawie 10% więcej niż w tym samym okresie w 2016 roku.

Główny kierunek eksportu to kraje UE. Od stycznia do września  Polska wysłała tu produkty warte 118,93 mld euro.
Nasi głowni odbiorcy to Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Szwecja, Stany Zjednoczone i Węgry.
Towary eksportowane do Niemiec to wartość 40,98 mld euro, do Czech – 9,54 mld euro. Do Wielkiej Brytanii Polska sprzedała produkty o wartości 9,48 mld euro.
Najbardziej popularne z eksportowanych towarów to: maszyny i sprzęt transportowy, towary przemysłowe, produkty rolno- spożywcze, chemikalia i produkty pokrewne.

Zaobserwować można również duży wzrost eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wartość produktów wysyłanych w tym kierunku to 8,89 mld euro.

Największy wzrost sprzedaży widoczny jest ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją.
Prognozy przewidują, że pod koniec tego roku wyniki eksportu będą jeszcze lepsze niż w roku ubiegłym. Szacuje się, że wartość ma być wyższa o ponad 1/10.

Rozwój relacji handlowych ma polepszyć się również z krajami takimi jak Iran, Indie, Kenia i RPA.

Jak mówi Wojciech Szubert z Gran Holding – wyjście z eksportem poza Europę, może okazać się dla nas zbawienne, bo unijny rynek jest już zagęszczony.

Crowdfunding – co to jest i dlaczego warto korzystać?

Wojciech Szubert Granholding

Crowdfunding to jeden ze sposobów finansowania własnych pomysłów, dzięki zaangażowaniu jak największej grupy indywidualnych inwestorów. Metoda ta w ciągu ostatnich lat stała się bardzo popularna – szczególnie dzięki rozwojowi mediów społecznościowych.

Wyróżnić można 4 podstawowe odmiany crowdfundingu:
– dotacyjny- następuje tu zwrot kapitału razem z odsetkami,
– oparty o udziały,
– oparty o nagrody- udziałowiec otrzymuje przyszły produkt za darmo, albo w niskiej cenie, zanim trafi on na rynek,
– dobroczynny- wpłaty są bezzwrotne.

Wg aktualnych danych dotyczących oszczędności Polaków wynika, że nasze polskie gospodarstwa domowe generują ponad 960 mld PLN oszczędności przy jednoczesnym posiadaniu 450 mld PLN ulokowanych w aktywach cechujących się ryzykiem.
Najnowsze prognozy zakładają, że w ciągu najbliższych 10 lat potencjał finansowania społecznościowego wyniesie nawet 1,8 mld PLN.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego crowdfunding zdobywa coraz większą grupę zwolenników?

Po pierwsze, jest to wygodne rozwiązanie. Można brać w nim udział bez wychodzenia z domu, a jednocześnie monitorować tysiące ofert, które pojawiają się każdego dnia.
Po drugie zachęcający jest niski prób wejścia- każdy może zostać udziałowcem.
Po trzecie, dużym atutem jest  rentowność projektów.” – mówi Wojciech Szubert, właściciel Granholding

Są pieniądze na inwestowanie w gospodarkę UE

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych zawiera pokaźne środki mające na celu wspieranie spójności gospodarczej i społecznej, a także zmniejszanie różnic w dochodach, majątku i szansach oraz przyczynianie się do wzrostu gospodarczego we wszystkich państwach należących do UE. Komisja europejska zachęca do korzystania z trwającej perspektywy finansowej…

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych składa się z pięciu głównych funduszy, które wspólnie realizują zadania na rzecz rozwoju wszystkich państw członkowskich UE. Są nimi: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Wszystkie wymienione wyżej fundusze dysponują budżetem na lata 2014–2020 w wysokości 454 mld EUR, który można przeznaczyć na: badania, edukację, rozwój i innowacje, wsparcie dla mniejszych przedsiębiorstw, gospodarkę niskoemisyjną oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.

Warto podkreślić, że każdy projekt, który przyczynia się do wzrostu gospodarczego UE, tworzy nowe miejsca pracy, jest zgodny z priorytetami UE oraz jest potencjalnie rentowny  może zostać pozytywnie zaopiniowany do finansowania z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i z funduszy strukturalnych.

Do grudnia 2016 roku w Polsce w ramach EFIS dla projektów inwestycyjnych zakwalifikowano 13 projektów, których szacowna łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi niemal 15 mld zł, a wsparcie EFIS ok. 5,7 mld zł. W ramach wsparcia EFIS dla MŚP i spółek średniej kapitalizacji, całkowita wartość preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców wyniosła pod koniec III kwartału 2016 roku kwotę 463 mln z dostępnej puli 2,1 mld zł.

Prognozy ekonomiczne na 2017 rok

Czego można spodziewać się w nadchodzącym roku? W co inwestować, a co lepiej zostawić z boku, żeby nie stracić. Gdzie znajdują się potencjalne ryzyka finansowe? Oto 10 ciekawych prognoz na 2017 rok.

  1. Dalszy powolny wzrost gospodarczy w UE. Ekonomiści prognozują dalsze stopniowe, ale zrównoważone odbicie, na co wskazują fundamentalne wskaźniki makroekonomiczne. Wzrost gospodarczy w strefie euro w 2017 r. prawdopodobnie utrzyma się w okolicach dotychczasowego poziomu, czyli 1,7 proc.
  2. W całej UE PKB wzrośnie o 1,6 proc. Głównym źródłem wzrostu ma pozostać prywatna konsumpcja. Przewiduje się również, że będzie maleć bezrobocie oraz nadal rosnąć będą płace.
  3. Najszybciej w 2017 roku będzie rozwijać się gospodarka Rumunii, a następnie Malty, Irlandii, Luksemburga, Słowacji, Szwecji oraz Hiszpanii.
  4. Polski PKB, według unijnych ekspertów, będzie na poziomie 3,4 proc., niemiecki PKB 1,5 proc., a brytyjski 1 proc.
  5. Zakłada się, że USA zwiększą deficyt budżetowy do 1,2-1,8 biliona dolarów, co przyspieszy wzrost gospodarczy i podniesie inflację. W efekcie Fed będzie silniej podnosić stopy procentowe, a kurs dolara osiągnie nowe szczyty. Wzrost gospodarczy w USA powinien wynieść 2,1 proc.
  6. Chiński PKB może urosnąć do 6 proc., co będzie wsparte odbiciem w sektorze usług i odejściem od wzrostu opartego na sektorze przemysłowym i rozwoju infrastruktury.
  7. Wzrost gospodarczy w Japonii, zdaniem OECD, powinien wynieść 0,7 proc, co oznacza lekki wzrost w stosunki do roku poprzedniego.
  8. Można spodziewać się coraz bardziej dynamicznego wzrostu PKB na rynkach wschodzących, który powinien być znacznie wyższy w porównaniu ze wzrostem notowanym na rynkach rozwiniętych (wartość wzrostu prognozowana jest na 4,6 proc.).
  9. Dane dotyczące surowców pokazują, że tym razem rynek ropy jest na lepszej drodze do osiągnięcia równowagi w drugiej połowie roku (ok. 50 dolarów za baryłkę).
  10. Można spodziewać się mocnej przeceny miedzi, która będzie wywołana po pierwsze brakiem zwiększonego popytu, a następnie sprzedażą spekulacyjną. Jeżeli sprawdzą się przewidywania w stosunku do FED odnośnie podnoszenia stóp procentowych, efektem będzie umocnienie dolara i osłabienie wartości złota, którego cena może spaść nawet poniżej 1000 USD za uncję.