Gran Holding sponsorem książki podróżniczej

Firma Gran Holding jest sponsorem książki podróżniczej Artura Owczarskiego „Droga 66, Droga Matka: o historii, legendzie, podróży”.

Wizja przejechania drogi 66 elektryzuje. To marzenie wielu ludzi. Tak samo było w moim przypadku. Nagle zapadła decyzja – jadę.

Podróż drogą 66 to ściganie horyzontu, odkrywanie sennych amerykańskich miasteczek i przemierzanie bezkresnych przestrzeni południowego zachodu. Dla wielu to podróż życia. Przez otwarte okno w samochodzie słychać szum wiatru i hałas wybijających rytm opon toczących się po asfalcie, a w tle amerykańskie standardy rockowe płynące z radia. Najsłynniejsza droga Ameryki słusznie kojarzy się z brodatymi motocyklistami, motelami, jedzeniem w przydrożnych restauracjach, kelnerkami stale uzupełniającymi kubki rozwodnioną kawą, a także z neonami – jej znakami rozpoznawczymi. Route 66 to oblicze prowincjonalnej Ameryki, bez przepychu, luksusowych rezydencji i jachtów, pełne osobliwości i charakterystycznego uroku, który sprawia wrażenie, że cofamy się w czasie.

Artur Owczarski podróżuje po świecie od prawie dwudziestu lat. Wielokrotnie Był w Chinach, wiele miesięcy spędził w USA – głównie na Florydzie, w Teksasie i w Kalifornii. Prawie rok mieszkał w Hiszpanii, zwiedził większość Europy. Na mapie jego podróży jest Afryka, Indochiny. Był w Himalajach, nurkował w Polsce, Chorwacji i Kenii.

Jest żeglarzem. Ma uprawnienia skippera. Jest pasjonatem zegarmistrzostwa, prywatnie tatą trójki dzieci.

Jak pisze na swoim blogu „Życie to droga, a ja swojej nieustannie szukam.

Wojciech Szubert reprezentujący Gran Holding od wielu lat wspiera różne inicjatywy potrzebujące wsparcia finansowego, a że prywatnie jest pasjonatem podróży i motoryzacji – obok takiego projektu nie mógł przejść obojętnie.

wojciech szubert gran holding

Wojciech Szubert członkiem Społecznej Rady Programowej

wojciech szubert

Wojciech Szubert – prezes Gran Holding odebrał od Dziekana Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM nominację do Społecznej Rady Programowej Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Społeczna Rada Programowa organ doradczy pomaga władzom Uczelni w realizacji programów studiów, aby odzwierciedlały one potrzeby potencjalnych pracodawców, poprzez uzupełnienia planu studiów o zajęcia umożliwiające poszerzenie szczególnie umiejętności praktycznych.

Polski eksport – jesteśmy na plusie!

wojciech-szubert-gran-holding

Według najnowszych danych GUS, wartość polskiego eksportu w trzech pierwszych kwartałach  2017 roku osiągnęła 149,63 mld euro. To prawie 10% więcej niż w tym samym okresie w 2016 roku.

Główny kierunek eksportu to kraje UE. Od stycznia do września  Polska wysłała tu produkty warte 118,93 mld euro.
Nasi głowni odbiorcy to Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Holandia, Rosja, Szwecja, Stany Zjednoczone i Węgry.
Towary eksportowane do Niemiec to wartość 40,98 mld euro, do Czech – 9,54 mld euro. Do Wielkiej Brytanii Polska sprzedała produkty o wartości 9,48 mld euro.
Najbardziej popularne z eksportowanych towarów to: maszyny i sprzęt transportowy, towary przemysłowe, produkty rolno- spożywcze, chemikalia i produkty pokrewne.

Zaobserwować można również duży wzrost eksportu do krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Wartość produktów wysyłanych w tym kierunku to 8,89 mld euro.

Największy wzrost sprzedaży widoczny jest ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją.
Prognozy przewidują, że pod koniec tego roku wyniki eksportu będą jeszcze lepsze niż w roku ubiegłym. Szacuje się, że wartość ma być wyższa o ponad 1/10.

Rozwój relacji handlowych ma polepszyć się również z krajami takimi jak Iran, Indie, Kenia i RPA.

Jak mówi Wojciech Szubert z Gran Holding – wyjście z eksportem poza Europę, może okazać się dla nas zbawienne, bo unijny rynek jest już zagęszczony.

Crowdfunding – co to jest i dlaczego warto korzystać?

Wojciech Szubert Granholding

Crowdfunding to jeden ze sposobów finansowania własnych pomysłów, dzięki zaangażowaniu jak największej grupy indywidualnych inwestorów. Metoda ta w ciągu ostatnich lat stała się bardzo popularna – szczególnie dzięki rozwojowi mediów społecznościowych.

Wyróżnić można 4 podstawowe odmiany crowdfundingu:
– dotacyjny- następuje tu zwrot kapitału razem z odsetkami,
– oparty o udziały,
– oparty o nagrody- udziałowiec otrzymuje przyszły produkt za darmo, albo w niskiej cenie, zanim trafi on na rynek,
– dobroczynny- wpłaty są bezzwrotne.

Wg aktualnych danych dotyczących oszczędności Polaków wynika, że nasze polskie gospodarstwa domowe generują ponad 960 mld PLN oszczędności przy jednoczesnym posiadaniu 450 mld PLN ulokowanych w aktywach cechujących się ryzykiem.
Najnowsze prognozy zakładają, że w ciągu najbliższych 10 lat potencjał finansowania społecznościowego wyniesie nawet 1,8 mld PLN.

Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego crowdfunding zdobywa coraz większą grupę zwolenników?

Po pierwsze, jest to wygodne rozwiązanie. Można brać w nim udział bez wychodzenia z domu, a jednocześnie monitorować tysiące ofert, które pojawiają się każdego dnia.
Po drugie zachęcający jest niski prób wejścia- każdy może zostać udziałowcem.
Po trzecie, dużym atutem jest  rentowność projektów.” – mówi Wojciech Szubert, właściciel Granholding

Chile – dobre miejsce na rozwój polskiego biznesu – opinia Wojciecha Szuberta

wojciech-szubert

Prowadzenie biznesu na kontynencie iberoamerykańskim wbrew pozorom nie jest trudne.
O Chile mówi się nawet, że to „Niemcy Ameryki Południowej”, czyli najlepsze miejsce  dla handlu.  Dzieje się tak dzięki przejrzystym przepisom, stabilnemu rynkowi oraz licznym umowom handlowym, które dają gwarancję zerowej stawki celnej ponad 96% towarów.

Jeśli chodzi o eksport w Chile, największe  grupy towarowe to: urządzenia mechaniczne, maszyny elektryczne i części do nich,  produkty przemysłu chemicznego i tworzywa sztuczne oraz produkowane z nich artykuły.

W 2016 roku wartość towarów sprzedanych do Chile wynosiła 354,5 mln PLN.

Jeśli chodzi o import, przeważają tu produkty pochodzenia roślinnego, żywe zwierzęta i produkty pochodzenia zwierzęcego, metale nieszlachetne i przygotowywane z nich artykuły.
W 2016 roku do Polski sprowadzono towary o wartości 593,4 mln PLN.

W kwestii relacji handlowych, istotną kwestią jest sposób prowadzenia interesów przez Chilijczyków. Zdecydowanie preferują oni politykę bilateralną oraz regionalne i multiregionalne umowy handlowe, co skutkuje rosnącą wymianą handlową tego kraju.

Dlaczego warto robić biznes z Chilijczykami? Ich rynek posiada wiele mocnych stron. Są to m.in.:

– wysoka siła nabywcza społeczeństwa,
– unormowana, stabilna sytuacja ekonomiczna oraz społeczno- polityczna,
– wysoki wskaźnik wolności gospodarczej,
– pewna gospodarka,
– jasny system prawny,
– brak istotnych ograniczeń w handlu,
– bardzo chłonny rynek.

Istnieją oczywiście również słabe strony: duża odległość,  nierówności społeczne czy słaba rozpoznawalność polskich produktów, ale na tle wszystkich korzyści, prowadzenie interesów z Chile wciąż wydaje się być opłacalne.

Na rynku chilijskim najlepiej sprawdzają się polskie firmy z zapleczem technologicznym. Duże szanse na powodzenie ma branża lotnicza, przemysł zbrojeniowy, gospodarka morska, sektor odnawialnych źródeł energii i branża wydobywcza.

Dobre prognozy przewidywane są też dla chilijskich inwestycji. Dużą rolę odgrywa tu organizacja CIEChile, która aktywnie wspiera tamtejszych przedsiębiorców.

Gran Holding sponsorem projektu Iran Śladami Polskich Uchodźców

Projekt wyprawy „Iran. Śladami Polskich Uchodźców” ma na celu dotarcie do miejsc i ludzi związanych z polskimi uchodźcami, którzy przybyli w 1942 r. do Iranu. Byli oni ewakuowani z „nieludzkiej ziemi” Związku Sowieckiego wraz z Armią Andersa. Spośród tych 116 tysięcy, którzy dotarli do Iranu, blisko 80 tysięcy było żołnierzami, 43 tysięcy cywilami, w tym 20 tysięcy dzieci. Ludzie ci zostawili po sobie ślady jak i wiele historii do których organizatorzy zamierzają dotrzeć.

Wojciech Szubert reprezentujący Gran Holding, zaangażowany w inicjatywy międzynarodowego biznesu, prywatnie obywatel świata, wizjoner, pasjonat podróży i motoryzacji, od samego początku wspiera inicjatywę organizatorów wyprawy:

„Takie projekty pozwalają promować dialog międzykulturowy i międzycywilizacyjny. Inicjatywa organizatorów docelowo posłuży wielu pokoleniom. Zebrana dokumentacja fotograficzna i filmowa, wywiady, wspomnienia i opowieści osób, które pielęgnują pamięć o polskich uchodźcach przełoży się na cykl wykładów i warsztatów organizowanych w szkołach i na uniwersytetach. Osobiście wspieram ten projekt, ponieważ jest żywym przykładem zaangażowania i pomocy ludziom w trudnych momentach historycznych.”

Gran Holding reprezentowany przez Wojciecha Szuberta, prowadzi negocjacje w sprawach nawiązania długofalowej współpracy gospodarczej z Iranem, dlatego też jedno z założeń sponsorowanej wyprawy – pokazanie współczesnego Iranu jako kraju o dużym potencjale, jest spójne z polityką holdingu.

gran holding wojciech szubert

wojciech szubert gran holding

gran holding wojciech szubert

Są pieniądze na inwestowanie w gospodarkę UE

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych zawiera pokaźne środki mające na celu wspieranie spójności gospodarczej i społecznej, a także zmniejszanie różnic w dochodach, majątku i szansach oraz przyczynianie się do wzrostu gospodarczego we wszystkich państwach należących do UE. Komisja europejska zachęca do korzystania z trwającej perspektywy finansowej…

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych składa się z pięciu głównych funduszy, które wspólnie realizują zadania na rzecz rozwoju wszystkich państw członkowskich UE. Są nimi: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Wszystkie wymienione wyżej fundusze dysponują budżetem na lata 2014–2020 w wysokości 454 mld EUR, który można przeznaczyć na: badania, edukację, rozwój i innowacje, wsparcie dla mniejszych przedsiębiorstw, gospodarkę niskoemisyjną oraz technologie informacyjne i komunikacyjne.

Warto podkreślić, że każdy projekt, który przyczynia się do wzrostu gospodarczego UE, tworzy nowe miejsca pracy, jest zgodny z priorytetami UE oraz jest potencjalnie rentowny  może zostać pozytywnie zaopiniowany do finansowania z Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych i z funduszy strukturalnych.

Do grudnia 2016 roku w Polsce w ramach EFIS dla projektów inwestycyjnych zakwalifikowano 13 projektów, których szacowna łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi niemal 15 mld zł, a wsparcie EFIS ok. 5,7 mld zł. W ramach wsparcia EFIS dla MŚP i spółek średniej kapitalizacji, całkowita wartość preferencyjnego finansowania dla przedsiębiorców wyniosła pod koniec III kwartału 2016 roku kwotę 463 mln z dostępnej puli 2,1 mld zł.

Prognozy ekonomiczne na 2017 rok

Czego można spodziewać się w nadchodzącym roku? W co inwestować, a co lepiej zostawić z boku, żeby nie stracić. Gdzie znajdują się potencjalne ryzyka finansowe? Oto 10 ciekawych prognoz na 2017 rok.

 1. Dalszy powolny wzrost gospodarczy w UE. Ekonomiści prognozują dalsze stopniowe, ale zrównoważone odbicie, na co wskazują fundamentalne wskaźniki makroekonomiczne. Wzrost gospodarczy w strefie euro w 2017 r. prawdopodobnie utrzyma się w okolicach dotychczasowego poziomu, czyli 1,7 proc.
 2. W całej UE PKB wzrośnie o 1,6 proc. Głównym źródłem wzrostu ma pozostać prywatna konsumpcja. Przewiduje się również, że będzie maleć bezrobocie oraz nadal rosnąć będą płace.
 3. Najszybciej w 2017 roku będzie rozwijać się gospodarka Rumunii, a następnie Malty, Irlandii, Luksemburga, Słowacji, Szwecji oraz Hiszpanii.
 4. Polski PKB, według unijnych ekspertów, będzie na poziomie 3,4 proc., niemiecki PKB 1,5 proc., a brytyjski 1 proc.
 5. Zakłada się, że USA zwiększą deficyt budżetowy do 1,2-1,8 biliona dolarów, co przyspieszy wzrost gospodarczy i podniesie inflację. W efekcie Fed będzie silniej podnosić stopy procentowe, a kurs dolara osiągnie nowe szczyty. Wzrost gospodarczy w USA powinien wynieść 2,1 proc.
 6. Chiński PKB może urosnąć do 6 proc., co będzie wsparte odbiciem w sektorze usług i odejściem od wzrostu opartego na sektorze przemysłowym i rozwoju infrastruktury.
 7. Wzrost gospodarczy w Japonii, zdaniem OECD, powinien wynieść 0,7 proc, co oznacza lekki wzrost w stosunki do roku poprzedniego.
 8. Można spodziewać się coraz bardziej dynamicznego wzrostu PKB na rynkach wschodzących, który powinien być znacznie wyższy w porównaniu ze wzrostem notowanym na rynkach rozwiniętych (wartość wzrostu prognozowana jest na 4,6 proc.).
 9. Dane dotyczące surowców pokazują, że tym razem rynek ropy jest na lepszej drodze do osiągnięcia równowagi w drugiej połowie roku (ok. 50 dolarów za baryłkę).
 10. Można spodziewać się mocnej przeceny miedzi, która będzie wywołana po pierwsze brakiem zwiększonego popytu, a następnie sprzedażą spekulacyjną. Jeżeli sprawdzą się przewidywania w stosunku do FED odnośnie podnoszenia stóp procentowych, efektem będzie umocnienie dolara i osłabienie wartości złota, którego cena może spaść nawet poniżej 1000 USD za uncję.

 

 

Unia Europejska stawia na mocny wzrost

Komisja Europejska postawiła sobie za cel osiągnięcie lepszego wzrostu gospodarczego i ożywienie na rynku pracy przy zachowaniu równowagi finansowej, która nie pociągałaby za sobą zaciągania nowych zobowiązań. W celu realizacji zamierzeń uruchomiła Plan Junckera.  

Niski poziomu inwestycji oraz wysokie bezrobocie w krajach UE są problemami, które wymagały
– od czasu wybuchu kryzysu ekonomicznego – natychmiastowej interwencji ze strony UE.  W zawiązku z powyższym Komisja wraz z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) w lipcu 2015 roku uruchomiły plan inwestycyjny dla Europy (tzw. Plan Junckera), w którym przewidziano trzy rodzaje działań, mających na celu przede wszystkim: mobilizację kapitału prywatnego, zagwarantowanie widoczności i pomocy technicznej projektom inwestycyjnym, jak również lepsze (bardziej optymalne) wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych.

Zadanie 1. Pozyskanie środków na inwestycje

Według planu Junckera, na działania wspierające inwestycje w takich obszarach jak: infrastruktura, edukacja, badania naukowe i innowacje oraz finansowanie ryzyka w przypadku małych przedsiębiorstw o średniej kapitalizacji, Komisja przeznaczy co najmniej 315 mld EUR (obecnie mówi się o uruchomieniu co najmniej pół biliona EUR do 2020 roku).

Zadanie 2. Wspieranie inwestycji w gospodarkę realną

W celu jak najlepszego poinformowania inwestorów nt. prowadzonych przedsięwzięć w całej Europie, a także w celu zagwarantowania podmiotom publicznym i prywatnych dostępu do szerokiej gamy programów doradczych i pomocy technicznej świadczonych przez doświadczonych ekspertów, powołano dedykowane instytucje pomocowe, tj. Europejski Portal Projektów Inwestycyjnych (EPPI) i Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego (ECDI).

Zadanie 3. Stworzenie warunków sprzyjających inwestycjom

Aby wzmocnić otoczenie biznesowe i warunki finansowania, podjęto się realizacji licznych działań umożliwiających stworzenie jednolitego rynku cyfrowego, unii energetycznej i unii rynków kapitałowych – głównie działania realizowane są na płaszczyźnie prawnej.

W realizacji Planu Junckera istotną rolę odgrywają krajowe banki rozwoju. W Polsce takim podmiotem jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który od lat współpracuje z grupą EBI. Warto podkreślić, że do października 2016 r. w ramach realizacji Planu Junckera zatwierdzono już 134 projekty, odpowiadające finansowaniu w sumie ponad 17 mld EUR.

Transportowe systemy telematyczne, czyli czujniki na drodze do… bezpieczeństwa

Transportowe systemy telemetryczne wpływają na komfort podróży, zwiększają efektywność systemu transportowego oraz pomagają chronić środowisko. Dzięki nim drogowcy oraz cała branża TSL otrzymują informacje o charakterze  przed- i poinwestycyjnym, dane do zasilania modelami ruchu oraz bazę informatyczną do efektywniejszego zarządzania dostępnymi zasobami.

Dzięki inteligentnej architekturze różnych czujników i specjalistycznego oprogramowania systemy telematyczne gwarantują przetwarzanie dużej ilości różnorodnych i rozproszonych danych dotyczących ruchu kołowego/kolejowego, które mogą tworzyć multimodalną platformę zarządzania ruchem.

W przypadku branży TSL, a w szczególności firm z branży transportowej, telematyka będzie szczególnie użyteczna przy:

 • wyznaczaniu i optymalizacji tras przejazdu,
 • uwzględnianiu tymczasowych oraz stałych ograniczeń w ruchu,
 • uwzględnianiu opłat drogowych i zestawienia całości kosztów transportu,
 • możliwości koordynacji pracy kierowców,
 • lokalizacji obiektów statycznych wraz z ich prezentacją na mapie,
 • wybieraniu korytarza dla ruchu pojazdów
 • informowaniu o alertach związanych z pracą samochodów,
 • informowaniu o nadchodzącym czasie lub o przekroczeniu terminów przeglądów (technicznych/rejestracyjnych) i napraw,
 • monitorowaniu zużycia paliw/energii,
 • skutecznej komunikacji na linii dyspozytor (baza)-kierowca.

Nie inaczej jest w przypadku kolei. Konwencjonalne sygnalizatory oraz znaki ustawione przy torach stają się powoli reliktem przeszłości. Na zmodernizowanych trasach Europy (również w Polsce) już pojawiły charakterystyczne kolorowe skrzynki mocowane bezpośrednio pomiędzy szynami, które zapewniają komunikację za pośrednictwem cyfrowych sieci komórkowych GSM-R.

GSM-R, czyli dedykowany dla kolei system bezprzewodowej łączności cyfrowej, jest jednym z dwóch kluczowych elementów Europejskiego Systemu Sterowania Ruchem Kolejowym ERTMS. W skrócie mówiąc, jest to rozwiązanie, które zapewnia m.in. łączność głosową między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo i płynność ruchu – dyżurnymi, dyspozytorami, maszynistami czy obsługą techniczną.

Drugim kluczowym elementem systemu ERTMS jest system ETCS, który umożliwia ciągłą kontrolę pracy maszynisty, reagując w przypadku zignorowania komunikatów i ostrzeżeń, zwiększając bezpieczeństwo ruchu na torach oraz poprawiając komfort podróżowania.

.